organisatieadvies

Vanaf 1989 ben ik werkzaam in het onderwijs geweest. De vele OOP en OP functies die ik doorlopen heb, hebben mij een schat aan praktijkervaring opgeleverd. Deze ervaringen zet ik al vanaf 2000 in als manager onderwijsorganisatie en vanaf 2007 als organisatieadviseur/coach.

Mijn specialisatie is het organisatorische domein; de onderwijsondersteuning!
Onderwijsondersteuning is een vak apart. Diverse functiegroepen met eigen applicaties, werken hard om de visie van de organisatie praktisch vorm te geven tot in het primaire proces.
De vertaalslag van visie naar gegevensverwerking is een behoorlijke klus.

Vanzelfsprekend spelen uw medewerkers hierin de hoofdrol! oop
Om die hoofdrol te vervullen worden diverse softwarepakketten ingezet die vaak door verschillende functiegroepen gebruikt worden. Deze pakketten dragen zorg voor de Interne en externe communicatie en gegevensuitwisseling tussen de medewerkers, ouders en het onderwijs. Ze kennen een verbindend karakter.

Om deze verbinding tussen medewerkers en softwaregebruik optimaal te benutten zijn werkafspraken en functiegroep overstijgende procedures nodig. Hierin ligt de oplossing om tot een coherente eenheid te komen.
Leiderschap, eigenaarschap, besluitvorming en collegiale interactie zijn de elementen waarop gestuurd moet worden.

Om de onderwijsondersteuning concreet aan te kunnen sturen maak ik gebruik van procesmanagement. Een ideale methode om knelpunten aan het licht te brengen en de mist te doen optrekken. Daarnaast geeft procesmanagement de leidinggevende de mogelijkheid om tot proces en taakgerichte sturing te komen waarbinnen iedere medewerker zijn rol kent en taak  tot uitvoer kan brengen.

Wilt u weten wat ik voor uw onderwijsorganisatie kan betekenen? Aan de rechter kant van dit scherm treft u diverse brochures aan met meer detailinformatie.
Of klik hier om vrijblijvend contact met me op te nemen.

Mijn expertise en werkwijze ten aanzien van organisatieadvies/teamcoaching zijn echter niet onlosmakelijk verbonden met het onderwijs.
Zij-uitstapjes  binnen de zorgsector, het MKB en familiebedrijven hebben me laten zien dat mijn wijze van aanpak integraal is. Deze uitstapjes houden me scherp en voorkomen dat ik verzand in het onderwijs.