Maandelijks archief: september 2015

Onderwijsondersteuning, leiderschap en applicatiegebruik

In mijn vorige blog kondigde ik dit onderwerp al aan. Deze verbinding binnen onderwijsondersteunende processen verdient bijzondere aandacht.

Medewerkers hebben vaak een geheel eigen kennisgebied van een applicatie. Denk bijvoorbeeld aan een roostermaker. Maken van roosters en ze vervolgens importeren in bijvoorbeeld Magister is een specialisme dat maar een enkeling binnen de schoolorganisatie kent. Toch is de afhankelijkheid van deze actie groot. Zonder geïmporteerd rooster kan het schooljaar niet worden ingericht, werkt de absentieadministratie niet naar behoren, kunnen er geen cijfers worden ingevoerd, ga zo maar door.

roostermakerLeiding geven aan een roostermaker wordt vaak als lastig ervaren omdat de leidinggevende afhankelijk is van de specifieke kennis van de roostermaker, kennis die de leidinggevende vaak maar beperkt heeft. Naast de formeel leidinggevende heeft de roostermaker vaak het volledige MT als informeel leidinggevende. Ieder wil voor zijn/haar afdeling het beste maar overziet de consequenties van de te maken keuzes niet volledig. De simpele keuze van een afdelingsleider om een docent minder tussenuren te geven kan gaan inhouden dat leerlingen meer tussenuren krijgen. Dit heeft direct invloed op de rust in het gebouw, de druk op het openleercentrum, ongeoorloofde absenties, meer belacties voor mentoren, meer werk voor de conciërges.

Bovengenoemde consequenties komen vervolgens regelmatig op het bordje van andere OOP-ers die ook weer een andere leidinggevende hebben dan bijvoorbeeld de roostermaker.
De betrokkenen binnen een onderwijsondersteunende keten voelen zich vaak ook niet gehoord en geïnformeerd. Gevolg kan zijn dat de collegiale correctie, hoe goed ook bedoeld, het persoonlijk leiderschap van de ander beschadigt en het hiërarchisch leiderschap ondermijnt.

Het samen (dit is dé grote meerwaarde) maken van hanteerbare procedures waarin ieders rol en taak duidelijk omschreven staan, kan een bijzonder goed hulpmiddel zijn om ruis binnen de organisatie aan te pakken. Het resultaat zal een procedureboek zijn waarin onderlinge afhankelijkheid, eigenaarschap, verantwoordelijkheid en taak duidelijk omschreven zijn.

In een volgende blog meer over het onderwerp procedures en processen.

Nu al nieuwsgierig of wil u in gesprek over dit onderwerp? Neem gerust contact met me op of kijk op mijn website voor meer informatie. www.inverbandmet.nl